25.04.2009


24.04.2009
10.09.2008

Erstes Biographielexikon der Ungarndeutschen


Tarján/Tarian III

2004. decemberében jelent meg egy újabb könyv Tarjánról. A kétnyelvû (német-magyar) könyv címe: Tarian - Bilder, Namen, Ereignisse — Tarján - Képek, nevek, események, 181 oldal; Szines képekben mutatja be a falu német nyelvû vallási emlékmûveit és újabbkori középülteit valamint német parasztháztipusait. A XVII. és a XVIII. századeleji elsõ magyar betelepítésekrõl szóló történelmi dokumentumok mellett az 1737-tõl betelepített német telepesek feltehetõ eredethelyeirõl talál információt az érdekelt olvasó. A könyv jelentõs részét az ú. n. "1947-es kitelepítési listák" képezik. Ezek ma fontos dokumentumok arról, hogy a helyi hatóságok kit soroltak annak idején a német népcsoporthoz. Ezekbe a listákba minden tarjáni ,svábot' felvettek, mindegy, hogy ki akarták-e telepíteni Magyarországról vagy nem. Az utóbbi évtizedek gyors asszimilációja miatt a jelenlegi és késõbbi generációk számára ezek fontos hiteles adatok elõdeik hovatartozásáról.
Egy rövid elbeszélés egy 1950-es években történt tragikus esemény alapján betekintést nyújt a falu életébe.  A könyv továbbá a 2004. nyarán befejezett kálvária-felújítást dokumentálja.  Ez a – magán gyûjtésbõl pénzelt – kezdeményezés a Tarjáni Baráti Kör és a polgármester hatáskörében történt és egy tipikus példa a tarjániak közösségi szellemére és vallásosságára...
A könyv magyarországi ára: 2700,- Ft + postaköltség.
Megrendelhetõ:
 Kapcsolat