25.04.2009


24.04.2009
10.09.2008

Erstes Biographielexikon der Ungarndeutschen


Kompolt egykori német lakosai

Kompolt – einstiges deutsches Dorf im Komitat Hewesch

Kompolt – egy egykori német falu Heves megyében

In der Türkenzeit wurde es öfter als menschleeres Dorf erwähnt. 1754 siedelte Anton Grassalkovich aus dem Elsaß deutsche Leibeigene ins Dorf. Damals war Kompolt ein Teil des Herrschaftsgutes von Debrö-Parád. Die Gemeinde war bis 1841 im Besitz der Grassalkovichs, ab 1847 gehörte sie der Familie Károlyi.

A török hódoltság idején gyakran néptelen faluként említették. 1754-ben Grassalkovich Antal Elzászból származó német jobbágyokat telepített a faluba. Ekkoriban Kompolt a debrõi-parádi uradalom része volt. A község 1841-ig Grassalkovich-birtok, 1847-tõl a Károlyi-család tulajdona.

Aus: Heves Megyei Hírlap, 23. Jan. 2003 (Einsender: Bori Árpád, Tófalu)