Magyarországi német nyelvatlasz

Megjelent a magyarországi német nyelvatlasz elsõ kötete

2008 szept. 25-én ünnepélyesen bemutatták az ELTE Germaniszitkai Tanszékén a magyarországi német nyelvatlasz elsõ kötetét. A helyben gyûjtött anyag elektronikusan lett feldolgozva. A végmunkálatokat az ELTE Germaniszitkai Tanszékén Erb Mária, Brenner Koloman és Manherz Károly egyetemi tanárok végezték. Manherz a szótár felépítésérõl és strukturájáról, a munkamódszerrõl valamint a végeredményrõl számolt be.

Az atlasz szellemi atyja Huterer Claus Jürgen, aki a három nyelvvidék térképábrázolását is kifejlesztette. A bevezetõ tanulmány szintén Huterertõl származik, 1990-bõl.

A kérdéskönyv 600 szavát magyarul kérdezték, ezek a vidéki-paraszti szókincsre vonatkoznak. A transzkripció nem néprajzi, hanem fonetikus-fonologiai.

A térképábrázolást elsõ ízben használták atlaszkészítéshez. Nyolcféle szín mutatja a szavak használási lehetõségét. Ez a nyelvatlasz több tudományág és lingvisztitkai szakterület számára jelentõs. A munka kultúrtörténetileg is fontos, hangsúlyozta Manherz.

Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke szerint a magyarországi német nyelvatlaszt a tanításnál és az iskolai életben is felhasználhatják.

Mivel a tájszólás kihal, ez a mû egy fontos dokumentáció, amely nyelvünket a jövõbe átmenti. A magyarországi német nyelvatlasz egy vaskos mû, amely a német kisebbség számára mérkövet jelenthet.

Forrás: Angela Korb cikke, NZ, 40/2008, 1. és 3. o. (A rövidített, átfogalmazott szöveget Anton Tressel fordította magyarra.)

A könyvet forgalmazza a Neue Zeitung Stiftung Budapest, ára: 200,00 Euró + áfa és postaköltség.