A magyarországi németek néprajza

Irodalom a magyarországi németek néprajzához

A temetési kultúra és a német sírfeliratok Csolnokon (németül)

A magyarországi németek néprajza 2006 (németül)

Vokskunde der Ungarndeutschen / Donauschwaben (A magyarországi németek / a dunai svábok néprajza: diploma- és államvizsga-munkák valamint doktori értekezések gyûjteménye különbözõ magyar egyetemek és fõiskolák német tanszékeirõl)