Magyarosítások

Családnevek magyarosítása

Kozma István: Névmagyarosítások története (http://www.historia.hu/archivum/2000/000506kozma.htm)

Magyarosított német és szláv családnevek listája 

Kislõdi kollektiv névmagyarosítások (németül)

Kislõdi kollektiv névmagyarosítások (táblázat)

Névmagyarosítások falvak szerint

A magyarosítási törekvés történelmi gyökerei (németül)

Magyarosítás Német-Szõgyénben és Tarjánban (németül) 

Az asszimilánsok szerepe a magyarosításnál (németül)

Farkas Tamás: Irodalom a névmagyarosításokhoz (magyarul, németül, angolul)