Életrajzi lexikon: Wer ist wer?

 

»Wer ist wer? Erstes ungarndeutsches Biographielexikon« (Ki kicsoda? A magyarországi németek elsõ életrajzi lexikona), 1993, 208 o., kemény foliázott fedõvel; E német nyelvû életrajzi lexikon 285 személyiség életét és munkásságát tömör formában mutatja be ( http://www.tressel.de). Az életrajzi adatokon keresztül elénk tárul Magyarország politikai, gazdasági, építészeti, kulturális fejlõdése az elmúlt évszázadokban. A könyv a magyarországi németek kulturális teljesítményeit akarja bemutatni. Amit ma magyar kultúrának nevezünk, az a magyarországi népek (magyarok és nem magyarok) közös munkája. Ebbõl a munkából a bevándorolt németek is kivették a részüket. Ez a könyv a németek leszármazottjainak tudatába akarja hozni, hogy õseik tevékenyen részt vettek és vesznek Magyarország fejlesztésében. Ára*: 8,00 helyett csak 5,00 € + 3,60 € postaköltség
*Különakció magyarországi vevõknek: 3000,– Ft a postaköltséggel együtt! A könyv direkt Németországból lesz elküldve. Az ára magyar címre – postautalványon is – átutalható! 
Megrendelhetõ: Kapcsolat