Publikációk

– Terjedemes irodalom a magyarországi németekrõl (falutörténetek, néprajz stb.): Link 
– Dolgozatok Komárom-Esztergom megyei községekrõl
– Internáló tábor Komáromban 1945 után
– Historische Artikel (Történelmi cikkek)
– Bücher: (könyvek)
– – Ungarische Familiennamen (Magyar családnevek német nyelvterületen)
– – Von Kirva bis Márianhalom (Máriahalom története németül)
– – Tarian II (Tarján története két nyelven)
– – Tarian III (Tarján – képek, nevek, események két nyelven)
– –Wer ist wer? (Ki kicsoda? – a magyarországi németek elsõ életrajzi lexikona)
– – Vokabular zur Ahnenforschung (Eredetkutatási szótár: latin-német, német-latin, magyar-német, német-magyar)
– Literarisches (Irodalom)
– – Lenau-Gedichte (Lenau költemények)
– – Über die ungarndeutsche Literatur (A magyarországi német irodalomról)