A magyarországi németek története

Betreiung Ungarns von den Türken [Magyarország felszabadítása a törökök alól]
Neubesiedlung der befreiten Gebiete [A felszabadított területek újra benépesítése]

Donauschwaben (Vortrag) [A dunai németek]

Geschichte der Ungarndeutschen [A magyarországi németek története]
Intellektuelle der Ungarndeutschen [A magyarországi németek értelmisége]
Historische Wurzeln des Madjarisierungsdranges [A magyarosítás történelmi gyökerei]
Madjarisierungsdrang am Beispiel von Tarian und Deutsch-Södjen [A magyarosítási törekvés Tarján és Német-Szõgyén példája alapján]
Kislõd / Kischludt Kollektiv-Magyarisierungen [A kislõdi kollektiv-magyarosítás]
Kislõd / Kischludt Magyarisierungen [A kislõdi névmagyarosítások]
Dunaharaszti / Harast magyarosítási kísérlet
Deutsche Siedlungsgebiete im historischen Ungarn (Karte) [Német települési vidékek a történelmi Magyarország területén, térkép]
Märtyrer von Arad [Németek az aradi vértanuk soraiban]
Ofen-Pesth: Deutsches Bürgertum im 18./19. Jahrhundert [Buda-Pest német polgársága a XVIII / XIX-ik században]
Alte deutsche Dörfer im Schelitz / Zselic [A Zselic egykori német falvai]