Magyarországi német helység- és földrajzi nevek

Ungarndeutsche Orts- und geographische Namen (ungarisch und deutsch) 
[Magyarországi német helység és földrajzi nevek]