Bóly / Bohl – Geschichtliches

Bóly Bohl
Szent László király uralkodása idejéből, az 1093-ból származó birtokadományozó levél az első írásos emlék a településről, amely Bolok néven egyházi birtokként említi meg a falut. A török hódoltság tragikus 150 éve alatt a község szinte teljesen elnéptelenedett. 1703-ban hadi érdemeinek jutalmául a vidék Batthyány Ádám gróf tulajdonába kerül, aki az uradalom központjául választja Bólyt. A kialakuló uradalmi központot Mária Terézia uralkodása alatt német jobbágyokkal népesítették be. Utódaik lakják ma is a települést. A XIX. század végén a falu és az uradalom – házasságkötés révén – a Montenuovo hercegi család birtokába került és maradt 1945-ig. A Batthyányiak, Montenuo-vok idején alakult ki a település mai arculata, ligetes utcáival, közterületeivel. Ekkor vált a térség központjává, s vált híressé kézműipara. Az újkori népvándorlás sem kerülte el a települést. A második világháború után a Németországba kitelepítettek helyére felvidéki és bihari magyarok érkeztek. Die Schenkungsurkunde aus der Regierungszeit des Heiligen Stefan ist die älteste Urkunde über die Siedlung, in ihr wird das Dorf unter dem Namen Bolok als Kirchenbesitz erwähnt. In den 150 Jahren der türkischen Besatzung entvölkerte sich die Gemeinde gänzlich. Für seine militärischen Verdienste kam die Gegend 1703 in der Besitz von Graf Adam Battyány. Er wählte Bohl als Zentrum seiner Güter. Der sich entwickelnde Mittelpunkt der Gutsverwaltung wurde zur Zeit Maria Theresias mit deutschen Leibeigenen bevölkert. Ihre Nachkommen bewohnen heute noch die Siedlung. Ende des 19. Jahrhunderts kam das Dorf und Gut – durch Heirat – in den Besitz der Familie des Herzogs Montenuovo und blieb es bis 1945. Zur Zeit der Battyánys und Montenuovos entwickelte sich das heutige Bild der Siedlung mit ihren parkartigen Straßen und Plätzen. Damals wurde sie zentraler Ort der Region, und ihr Handwerk berühmt.  Die neuzeitliche Völkerwanderung machte keinen Bogen um die Siedlung. Anstelle der nach Deutschland Umgesiedelten kamen Ungarn aus der Slowakei und Bihar.
Dunántúli Napló, 2001. május 11. Aus: Dunántúli Napló, 11. MaI 2001