Nagymaros: A német bevándorlás (könyv)

Új, eddig nem látott alapossággal megkutatott, Nagymaros múltját feldolgozó könyv jelent meg az elmúlt hónapban Fellegi Mihály és Wiesner Viktória tollából A német bevándorlás címmel. 
A lokálpatrióta nagymarosi születésű Fellegi Mihály saját családjának kutatása közben gyűjtött, Marosra és környékére vonatkozó anyagokat jelentette meg egy kötetben. 
Kutatásai kiterjedtek Bécstől Bajorországon keresztül Hessenig. 
Egyik legfontosabb állítása, hogy a marosiak nem Mainzból, hanem a bajorhesseni határvidékről, Kahlgrund és környékének településeiből érkeztek, ami a mainzi választófejedelemséghez tartozott a Német-Római Császárságon belül. 
Innen ered a mainzi tudat. A kötet felét 97 marosi család leszármazási táblája teszi ki az ide településtől a XIX. század végéig, akikről még a legidősebb korosztálynak személyes emlékei vannak. Érdekessége még a kötetnek, hogy a szomszéd sváb települések nagymarosi kapcsolatai, elszármazások is megjelennek a könyvben, valamint az ideutazás és letelepedés nehézségei, az itt gyökeret verni nem tudók visszatelepülései, életmód, étkezési szokások, mezőgazdasági
technikák, foglalkozások, adózási rend és még számos olyan dolog, mely érdekel minden olyan embert, aki szeretné ismerni őseit s azt a települést, ahol él. Ezért ajánlom a kötetet minden marosi születésűnek és minden ide költözöttnek, aki érzelmileg is kötődik ehhez a településhez, s nemcsak lakhelynek tekinti azt.
Szilágyi Erzsébet
Forrás: Nagymaros, XVI I I . évf . 8. sz. 2008. augusztus, 12. o.

További eredmények a Duna-kanyar német telepesek eredethelyeirõl (AKuFF-cikk)